Original Image
Modified Image
Podstawowe funkcje systemu LoCloud System LoCould pozwala na utworzenie i korzystanie z profesjonalnych repozytoriów cyfrowych poprzez zestaw funkcji obejmujących:
Portale i kolekcje obiektów Użytkownik może w ramach pojedynczego portalu biblioteki cyfrowej utworzyć wiele kolekcji cyfrowych obiektów. Niezależnie od tego możliwe jest również utworzenie przez jednego użytkownika wielu portali bibliotek cyfrowych, które funkcjonować będą niezależnie od siebie.
Panel administracyjny Administrator biblioteki cyfrowej może zmieniać parametry portalu poprzez konfigurację na panelu administracyjnym. Zmiany można dokonać m.in. w zakresie wyglądu portalu WWW (dostępnych jest do wyboru kilka opcji), czy nazwy domenowej portalu.
Konfiguracja schematu metadanych Użytkownik systemu LoCloud może ustalić schemat metadanych wykorzystywany w portalu biblioteki cyfrowej. W tym celu wykorzystuje panel administracyjny uruchomionego dla niego systemu Omeka. Każdy element metadanych może mieć ustalony słownik wartości.
Dodawanie obiektów cyfrowych Użytkownicy mogą dodawać obiekty cyfrowe zgodnie ze schematem metadanych, skonfigurowanym przez administratora. Każdy obiekt może mieć przypisane metadane oraz pliki z treścią.
Wyszukiwanie obiektów na portalu WWW Każdy użytkownik portalu WWW może przeszukiwać obiekty cyfrowe znajdujące się w systemie z wykorzystaniem wyszukiwania prostego i zaawansowanego. Wyszukiwanie w systemie Omeka odbywa się wyłącznie w metadanych obiektu.
Przeglądanie zasobów Obiekty cyfrowe mogą być również przeglądane przez użytkowników portalu WWW. Przeglądanie możliwe jest na poziomie całego systemu Omeka, jak i poszczególnych kolekcji utworzonych przez redaktora.
Zaawansowane funkcje systemu LoCloud Redaktorzy LoCloud mają do dyspozycji zestaw zaawansowanych funkcji pozwalających na sprawne porządkowanie i wprowadzanie zbiorów cyfrowych. Są to przede wszystkim funkcje:
Import CSV Redaktorzy poza ręcznym i pojedynczym wprowadzaniem obiektów cyfrowych, mogą wprowadzić do systemu wiele obiektów cyfrowych na raz korzystając z funkcji importu danych z pliku CSV.
Wystawy System LoCloud/Omeka umożliwia tworzenie na stronie portalu WWW dedykowanych wystaw, które składają się z wybranych obiektów cyfrowych. Możliwe jest przez to eksponowanie szczególnie interesujących obiektów.
Zarządzanie użytkownikami Administrator systemu Omeka/LoCloud może dodawać nowych redaktorów systemu, którzy będą wprowadzać obiekty cyfrowe do systemu.
Typy obiektów Redaktorzy mogą wprowadzać różne typy obiektów, które posiadają własne zestawy pól opisowych. Dzięki temu można tworzyć typy takie jak ikonografia, oprawy, książki, itp.
Skontaktuj się z nami