Original Image
Modified Image
Zalety systemu dLab
Zintegrowany z systemem dLibra, dMuseion i dArceo
System dLab jest w pełni zintegrowany z pozostałymi elementami pakietu DInGO. W standardowej konfiguracji system dLibra służy do definiowania planów digitalizacji oraz udostępniania wersji prezentacyjnych w internecie, system dLab odpowiada za przeprowadzenie procesu digitalizacji i wykorzystanie zewnętrznych narzędzi w przetwarzaniu danych, natomiast system dArceo przechowuje pakiety archiwalne wynikowych plików matek/prezentacyjnych/produkcyjnych.
Organizuje proces digitalizacji
Digitalizacja z wykorzystaniem systemu dLab jest usystematyzowana i zgodna ze zdefiniowanymi przez instytucję ścieżkami digitalizacji. Każdy pracownik jest przydzielony do wykonywania określonych czynności w ramach procesu, a narzędzia automatyczne przyspieszają wykonywanie czynności powtarzalnych.
Monitoruje postęp prac
Ponieważ w systemie dLab zbieranych jest wiele statystyk odnośnie procesu digitalizacji, możliwe jest wielokryterialne monitorowanie postepu prac lub poszczególnych aspektów digitalizacji. Raporty pozwalają na generowanie podsumowań w zakresie realizowanych prac.
Elastyczny i konfigurowalny
Podczas wdrożenia, a także w trakcie eksloatacji system dLab można konfigurować na wiele różnych sposobów, tak by dostosować go do potrzeb danaj instytucji i praktyki digitalizacyjnej. Elementy konfigurowane to m.in. ścieżki procesu digitalizacji, parametry wykonywanych w ramach procesu czynności, uprawnienia użytkowników, a także narzędzia zewnętrzne wykorzystywane do automatyzacji prac.
Wspierający wiele narzędzi
System dLab ma w domyślnej konfiguracji wsparcie dla wielu różnych narzędzi automatyzujących prace. Są to m.in. narzędzia do standaryzacji nazewnictwa plików, weryfikacji jakości plików, konwersji plików master do wersji prezentacyjnych, rozpoznawania znaków (OCR) oraz publikowania obiektów w internecie lub archiwizacji danych. Narzędzia przetestowane w środowiskach produkcyjnych to m.in. Abbyy FineReader RS oraz Professional, Document Express, Image Magick, JHOVE, LibreOffice.
Obsługuje rózne typy obiektów
Digitalizując z systemem dLab możliwe jest obsłużenie różnych typów obiektów, takich jak klocki introligatorskie, czy czasopisma. Wsparcie tego rodzaju obiektów realizowane jest na poziomie samego systemu dLab, przez co skanowanie może być realizowane niezależnie od merytorycznej pracy redaktora.
Wykorzystywany przez wiele instytucji
System dLab jest sprawdzony i wdrożony w kilkunastu miejscach w Polsce, a prace z nim prowadzi kilkadziesiąt instytucji. W ramach pojedynczego wdrożenia funkcjonuje z reguły kilka ścieżek digitalizacji oraz kilkanaście czynności, które się na nie składają. Przy każdym takim wdrożeniu funkcjonuje również system dArceo do długoterminowej archiwizacji danych.
Wspiera zarządzanie fizycznymi obiektami
System dLab wspiera monitorowanie fizycznych egzemplarzy obiektów, które podlegają digitalizacji. Jest to możliwe dzięki tzw. listom przewozowym, które umożliwiają śledzenie fizycznych obiektów podróżujących z magazynu do pracowni digitalizacji i z powrotem.
Skontaktuj się z nami