FUNKCJE DLA UŻYTKOWNIKÓW PORTALU WWW Obiekty cyfrowe przechowywane w dMuseion prezentowane są czytelnikom poprzez portal WWW. Użytkownicy tych stron mają do dyspozycji wiele różnych funkcji. Są to między innymi:
Zbiory obiektów Pozwalają przechowywć i udostępnianiać obiekty cyfrowe w dowolnym formacie (np. galeria JPG, audio/wideo, 3D, wirtualny spacer) i organizować je tematycznie, wg działu muzeum, instytucjonalnie, itp.
Pokazy i wystawy obieków Umożliwiają eksponowanie wyselekcjonowanych przez redaktora portalu obiektów cyfrowych. Możliwość ustanawiania kolejności obiektów w pokazie lub wystawie pozwala na oddanie intencji narracyjnych redaktora portalu oraz konstruowanie ciekawych i indywidualnych rozwiązań wizualnych na portalu WWW.
Wyszukiwanie i filtrowanie Wyszukiwanie jest jedną z ważniejszych funkcji portalu. Może ono odbywać się w poszczególnych elementach metadanych (np. tylko w tytułach), w całym opisie lub w tekście obiektów cyfrowych. Wyniki prezentowane użytkownikowi mogą być przez niego sortowane i filtrowane względem różnych właściwości, np. wg typu zasobu, przynależności do zbioru lub konkretnego autora. Poza tym dostępny jest również zaawansowany formularz konstruowania zapytań wyszukiwawczych, dający możliwość łączenia zapytań przy pomocy operatorów logicznych AND i OR.
Indeksy artystów i rodzajów zabytków Użytkownicy portalu mają do dyspozycji indeksy wartości opisujących prezentowane obiekty. Mogą to być indeksy artystów, rodzajów zabytków, materiału, techniki, itp. Indeksy wartości są posotowane alfabetycznie, a użytkownik ma dodatkowo możliwość ich filtrowania względem wybranych fraz / liter.
Zabytki złożone dMuseion pozwala na tworzenie zabytków złożonych, które odzwierciedlają zabytki składające się z kilku innych zabytków. Zabytki złożone ułatwiają zarówno zarządzanie znajdującymi się w nich zabytkami (np. umożliwiają modyfikację pewnych wspólnych właściwości wszystkich zabytków , takich jak przypisanie do zbioru, czy elementy opisu) jak i prezentację powiązanych ze sobą zabytków.
Konta czytelników Czytelnicy mogą samodzielnie zakładać konta, które między innymi pozwalają im subskrybować biuletyny o nowościach wysyłane poprzez e-mail. W dedykowanych wdrożeniach użytkownicy mogą dodatkowo tworzyć prywatne kolekcje i przypisywać do nich wybrane przez siebie obiekty.
Przechowywanie i udostępnianie Redaktorzy muzeum cyfrowego mają do dyspozycji zestaw funkcji pozwalających na sprawne porządkowanie i wprowadzanie zbiorów cyfrowych:
Hierarchiczna struktura przechowywania obiektów Obiekty przechowywane są w strukturze katalogów, która jest tworzona przez redaktorów systemu. Katalogi widoczne są wyłącznie dla redaktorów i administratorów - są zatem wewnętrzną organizacją zasobów w systemie niedostępną dla użytkowników portalu WWW (zwiedzających).
Zbiory, wystawy i pokazy obiektów Pozwalają udostępnianiać obiekty cyfrowe w na portalu WWW w zorganizowany przez redaktora / kustosza sposób. Zbiory dzielą zazwyczaj obiekty na tematyczne obszary. Pokazy lub wystawy umożliwiają eksponowanie wyselekcjonowanych przez redaktora portalu obiektów cyfrowych. Możliwość ustanawiania kolejności obiektów w pokazie lub wystawie pozwala na oddanie intencji narracyjnych redaktora portalu oraz konstruowanie ciekawych i indywidualnych rozwiązań wizualnych na portalu WWW.
Alternatywne sposoby prezentacji obiektu Funkcja ta umożliwia prezentowanie obiektu cyfrowego na różne sposoby. Może to być zarówno rozróżnienie wg typu obiektu, (np. grafika, audio-wideo, 3D) jak i wg technicznego formatu (np. JPG, PDF, MOBI). Lista możliwych sposobów prezentowania danych może być dostosowana do indywidualnych potrzeb.
Pełna kontrola i zarządzanie zasobem Rozbudowany mechanizm zarządzania słownikami opisów (synonimy, słowniki kontrolowane, wielojęzyczność, tłumaczenia), hierarchiczna struktura przechowywania obiektów (katalogi, grupy obiektów i zbiory, pokazy), elastyczny schemat opisu obiektu (hierarchia, widoki metadanych, linkowanie) oraz zarządzania uprawnieniami to tylko wybrane funkcje ułatwiające zarządzanie zasobem cyfrowym.
Architektura repozytorium dMuseion Architektura repozytorium cyfrowego opartego o oprogramowanie dMuseion:
Skontaktuj się z nami