Original Image
Modified Image
Oferta usług świadczonych w zakresie pakietu oprogramowania DInGO

W ramach pakietu DInGO świadczymi usługi z zakresu:

  • Prowadzenia badań użytkowników zgodnie z zasadami projektowania zorientowanego na użytkownika, prowadząc do przygotowania uzasadnionych, funkcjonalnych oraz ergonomicznych portali i interfejsów użytkownika (UX/UCD) w postaci makiet lo-fi oraz hi-fi. W tym celu korzystamy z najlepszych praktyk na rynku, posiłkując się różnego rodzaju obowiązującymi wytycznymi i standardami w tym zakresie, np. ISO 9241-210:2010.
  • Projektowania graficznych interfejsów użytkownika zgodnie z najnowszymi trendami w internecie. Tworzymy projekty gotowe do wdrożenia w trybie responsywnym, tzn. tak by aplikacje były dobrze prezentowane na różnego rodzaju urządzeniach (komputery stacjonarne, tablety, telefony).
  • Prowadzenia szkoleń z zakresu korzystania z oprogramowania DInGO. W szczególności są to szkolenia dla redaktorów i administratorów systemów dLibra, dMuseion, dLab. oraz administratorów IT wspomnianych systemów. Szkolenia mogą być dostosowane do wyamgań użytkowników, np. mogą mieć charakter pełny lub uzupełniający.
  • Wdrożeń oprogramowania z pakietu DInGO, które obejmować mogą nie tylko standardowe prace instalacyjne, ale również prace dostosowania systemu do wymagań klienta, włącznie z opracowaniem dedykowanych funkcjonalności, a także migrację danych z dotychczas wykorzystywanych systemów.
  • Aktualizacji oprogramowania z pakietu DInGO do nowszych wersji, co obejmuje aktualizację oprogramowania oraz struktur danych.
  • Wsparcia technicznego, które może mieć albo formę komunikacji poprzez e-mail (wsparcie standardowe) albo formę rozbudowaną z gwarantowaną liczbą godzin prac administracyjnych i konfiguracyjnych oraz szybszym czasem reakcji na zgłoszenie.
  • Utrzymania całego systemu DInGO na serwerach PCSS, który dostępny jest dla klienta w trybie chmurowym. Administracją IT zajmuje się w pełni PCSS, a klient korzysta z oprogramowania poprzez internet. Zasoby (obiekty cyfrowe) oraz oprogramowanie znajduje się w serwerowni PCSS w Polsce wraz ze skonfigurowanymi mechanizmami kopii bezpieczeństwa, monitorowaniem usługi 24h na dobę oraz pełnym zbieraniem statystyk.
  • Projektowania i rozwoju dedykowanego oprogramowania związanego z zarządzaniem zasobami cyfrowymi, na podstawie indywidualnych potrzeb zleceniodawcy.

W celu wyceny interesujących Państwa prac prosimy o kontakt.

Skontaktuj się z nami