Original Image
Modified Image
Oferta usług świadczonych w zakresie pakietu oprogramowania DInGO

Oprogramowanie z pakietu DInGO jest licencjonowane. Aby korzystać z poszczególnych systemów należy nabyć stosowną licencję. Licencję można nabyć wyłącznie bezpośrednio od IChB PAN PCSS lub poprzez autoryzowanego dystrybutora oprogramowania. Aby nabyć licencję na oprogramowanie DInGO lub potwierdzić, czy dana firma jest naszym autoryzowanym dystrybutorem  prosimy o kontakt.

Informujemy również, iż IChB PAN PCSS jest wyłącznym posiadaczem pełni majątkowych praw autorskich do oprogramowania DInGO oraz jest wyłącznie uprawniony do zawarcia z podmiotami trzecimi (dystrybutorami) umów uprawniających do dalszej odsprzedaży tego oprogramowania użytkownikom końcowym (udzielania licencji), np. w ramach złożonych ofert w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W ramach pakietu DInGO świadczymi usługi z zakresu:

  • Prowadzenia badań użytkowników zgodnie z zasadami projektowania zorientowanego na użytkownika, prowadząc do przygotowania uzasadnionych, funkcjonalnych oraz ergonomicznych portali i interfejsów użytkownika (UX/UCD) w postaci makiet lo-fi oraz hi-fi. W tym celu korzystamy z najlepszych praktyk na rynku, posiłkując się różnego rodzaju obowiązującymi wytycznymi i standardami w tym zakresie, np. ISO 9241-210:2010.
  • Projektowania graficznych interfejsów użytkownika zgodnie z najnowszymi trendami w internecie. Tworzymy projekty gotowe do wdrożenia w trybie responsywnym, tzn. tak by aplikacje były dobrze prezentowane na różnego rodzaju urządzeniach (komputery stacjonarne, tablety, telefony).
  • Prowadzenia szkoleń z zakresu korzystania z oprogramowania DInGO. W szczególności są to szkolenia dla redaktorów i administratorów systemów dLibra, dMuseion, dLab. oraz administratorów IT wspomnianych systemów. Szkolenia mogą być dostosowane do wyamgań użytkowników, np. mogą mieć charakter pełny lub uzupełniający.
  • Wdrożeń oprogramowania z pakietu DInGO, które obejmować mogą nie tylko standardowe prace instalacyjne, ale również prace dostosowania systemu do wymagań klienta, włącznie z opracowaniem dedykowanych funkcjonalności, a także migrację danych z dotychczas wykorzystywanych systemów.
  • Aktualizacji oprogramowania z pakietu DInGO do nowszych wersji, co obejmuje aktualizację oprogramowania oraz struktur danych.
  • Wsparcia technicznego, które może mieć albo formę komunikacji poprzez e-mail (wsparcie standardowe) albo formę rozbudowaną z gwarantowaną liczbą godzin prac administracyjnych i konfiguracyjnych oraz szybszym czasem reakcji na zgłoszenie.
  • Utrzymania całego systemu DInGO na serwerach PCSS, który dostępny jest dla klienta w trybie chmurowym. Administracją IT zajmuje się w pełni PCSS, a klient korzysta z oprogramowania poprzez internet. Zasoby (obiekty cyfrowe) oraz oprogramowanie znajduje się w serwerowni PCSS w Polsce wraz ze skonfigurowanymi mechanizmami kopii bezpieczeństwa, monitorowaniem usługi 24h na dobę oraz pełnym zbieraniem statystyk.
  • Projektowania i rozwoju dedykowanego oprogramowania związanego z zarządzaniem zasobami cyfrowymi, na podstawie indywidualnych potrzeb zleceniodawcy.

W celu wyceny interesujących Państwa prac prosimy o kontakt.

Skontaktuj się z nami