Original Image
Modified Image
Wdrożenia systemów Dingo Na mapie zaznaczono przykładowe wdrożenia systemu DInGO. Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 130 wdrożeń, z których korzysta kilkaset instytucji do przechowywania i udostępniania zasobów cyfrowych w internecie lub w sieci lokalnej.
Muzea Mechanizmy wbudowane w oprogramowanie DInGO pozwalają na atrakcyjną prezentację bogatych wizualnie zabytków muzealnych. Najważniejsze cechy DInGO (dMuseion) w tym kontekście to reprezentacja zabytków w formie miniatur, wsparcie dla prezentacji zabytków 3D, wirtualne wystawy (tzw. pokazy) oraz kategoryzacja zasobów poprzez podział merytoryczny (tzw. zbiory). Ponadto możliwość współpracy oprogramowania DInGO z systemami inwentaryzacji zabytków ułatwia i przyspiesza prace redakcyjne związane z wprowadzaniem nowych zabytków do muzeum cyfrowego. Wbudowana zgodność z protokołem OAI-PMH pozwala na łatwe udostępnienie informacji o zbiorach cyfrowych w portalach agregujących informacje o dziedzictwie kulturowym, np. w Europeanie. Pełna automatyzacja procesu digitalizacji oraz archiwizacji danych możliwa jest przy wykorzystaniu oprogramowania DInGO dLab i dArceo.
Biblioteki Biblioteki mają do dyspozycji wiele komponentów pakietu DInGO. Kluczowe moduły dla bibliotek to przede wszystkim publikowanie obiektów w internecie (dLibra) oraz zarządzanie procesem digitalizacji wraz z archiwizacją plików wzorcowych (dLab, dArceo). Funkcjonalność tych modułów pozwala na monitorowanie przebiegu prac digitalizacyjnych wraz z profesjonalnym i interoperacyjnym udostepnianiem zasobów. Import danych z MARC21/XML/BibTech/CSV, integracja z Z39.50, alternatywne formy prezentacji obiektów (np. PDF, DjVu, audio, wideo, 3D), zarządzane słowniki to tylko niektóre z najważniejszy funkcji systemu dLibra. W połaczeniu z funkcjami dLab i dArceo (automatyzacja prac, raportowanie postępów, tworzenie pakietu archiwalnego) biblioteki moga profesjonalnie realizować działania związane z digitalizacją i publikowaniem materiałów dziedzictwa kulturowego.
Uczelnie Uczelnie mają z jednej strony do dyspozycji te same rozwiązania jak opisano w przypadku bibliotek (np. tworzenie uczelnianej biblioteki cyfrowej lub repozytorium), z drugiej strony mogą skorzystać z systemu udostępniania swojego dorobku naukowego - SINUS. Dzięki temu widoczność publikacji tworzonych na uczelni znacznie wzrasta, a zarządzanie informacjami o dorobku naukowym jest ułatwiona i bardziej efektywna. Nie mniej ważną funkcją systemu SINUS jest mechanizm raportowania i generowania statystyk, które mogą służyć w celach sprawozdawczych (np. PBN) lub do wewnętrznej oceny działań pracowników uczleni.
Firmy Repozytoria firmowe mogą mieć dwojaką naturę. Z jednej strony może to być system do archiwizacji danych, gdzie w razie potrzeby możemy łatwo odnaleźć interesujące pozycje. Z drugiej strony system DInGO może stanowić firmową bazę wiedzy z dokumentacją urządzeń, materiałami z konferencji i wystąpień oraz opisami technicznymi. Te wszystkie materiały mogą być sprawnie wprowadzane i przeszukiwane z wykorzystaniem rozwiązań z pakietu DInGO.
Administracja W administracji publicznej funkcjonuje wiele różnych typów dokumentów, które powinny być sprawnie przechowywane, a w razie potrzeby przeszukiwane. Stara dokumentacja budynków, umowy i kwity moga być digitalizowane i wprowadzane do systemu DInGO. Dzięki temu ich przeszukiwani, a także odnajdywanie interesujących informacji będzie uproszczone i szybkie.
Organizacje pozarządowe Dla mniejszych instytucji kultury, które muszą ograniczać koszty operacyjne oferujemy rozwiązanie chmurowe DInGO LoCloud Collections. System ten nie wymaga żadnych nakładów wstepnych, a przy małych kolekcjach jest zupełnie bezpłatny. Oferuje podstawowe funkcje udostępniania danych i jet zgodny z Europeaną.
Archiwa Profesjonalne archiwa danych z wydajną funkcją wyszukiwania i pobierania materiałów mogą być budowane na bazie oprogramowania DInGO. Zastosowanie może tu mieć zarówno oprogramowanie dLibra, które przechowuje i udostepnia materiały, jak i oprogramowanie dLab, które wspomaga proces przetwarzania i wprowadzania danych do archiwum. Takie połączenie daje w pełni zautomatyzowany proces archiwizacji danych, które funkcjonują jako logiczne obiekty cyfrowe.
Konsorcja Rozbudowane konsorcja bibliotek lub instytucji potrzebują rozwiązań wspomagających pracę rozproszoną. System dLab wspomaga tego rodzaju prace w zakresie digitalizacji i zarządzania tym procesem. Pozwala na integrację wielu różnych narzędzi oraz obsługę wielu centrów digitalizacji. Z kolei oprogramowanie dLibra może służyć jako portal udostępniający zdigitalizowane obiekty. Ponieważ dLibra posiada funkcję multi-portal każdy z konsorcjantów może mieć własny, dedykowany portal internetowy w którym prezentowane są zasoby digitalizowane wyłacznie przez niego. Podobnie może funkcjonować system SINUS. System dArceo może stanowić centralną składnice danych dla całego konsorcjum.
Skontaktuj się z nami