Original Image
Modified Image
Główne funkcje dArceo obejmują
Przechowywanie i wersjonowanie danych Każdy obiekt cyfrowy przesłany do dArceo jest odpowiednio przechowywany i wersjonowany. W efekcie użytkownik ma pełen dostęp zarówno do najnowszej wersji obiektu, jak i jego wcześniejszych postaci. dArceo może korzystać z różnych urządzeń lub usług składowania danych, np. dysk lokalny, macierz dyskowa, czy protokół FTP/SFTP. Ponadto dArceo może być skonfigurowane do współpracy w tym zakresie z usługą powszechnej archiwizacji PLATON-U4, rozwijaną w projekcie PLATON, a wdrożoną w ramach krajowej naukowej sieci PIONIER.
Zarządzanie metadanymi dArceo wykorzystuje format METS do przechowywania pełnych informacji na temat składowanych obiektów cyfrowych. Plik metadanych posiada wiele informacji, włączając w to metadane strukturalne, metadane techniczne, metadane opisowe oraz metadane administracyjne. Ponadto metadane mogą być zarówno dostarczone przez użytkownika (wraz z plikami master) jak i wyekstrahowane przez wbudowane w dArceo mechanizmy, które wykorzystują takie narzędzia do ekstrakcji metadanych jak FITS, FFMpeg czy DROID.
Repozytorium OAI-PMH Obiekty przechowywane w dArceo mogą być widzane przez zewnętrzne systemy informatyczne przez interfejs protokołu OAI-PMH. Obecnie wspierane są dwa formaty udostępniania metadanych: Dublin Core oraz METS.
Konwersja i migracja danych dArceo pozwala na uruchamianie funkcji migracji lub konwersji danych. To dzięki tym mechanizmom możliwe jest migrowanie starego formatu do nowego bez utraty informacji lub konwersję danych, która może być wykorzystana np. do tworzenia wersji prezentacyjnych obiektów, udostępnianych w ramach bibliotek cyfrowych.
Monitorowanie danych dArceo posiada wbudowane mechanizmy monitorowania / kontrolowania danych zapisanych w systemie. Mechanizmy te sprawdzają, czy obiekty zapisane w systemie składowania danych nie zostały uszkodzone lub zmodyfikowane. W tym celu wykorzystywane są sumy kontrolne SHA-512.
Możliwość składowania różnych obiektów dArceo pozwala na zapisywanie różnych postaci obiektów cyfrowych. Domyślnie wspierane rodzaje to obiekty master (oryginalne pliki reprezentujące obiekt), obiekty produkcyjne (pliki master po obróbce graficznej / modyfikacjach które ułatwiają korzystanie z zasobu) oraz obiekty prezentacyjne (opracowane z myslą o użytkownikach końcowych).
Skontaktuj się z nami