Original Image
Modified Image
Podstawowe funkcje systemu SINUS Poniżej przedstawiono najważniejsze funkcje systemu SINUS
Statystyki i raporty System SINUS oferuje statystyki na poziomie instytucji oraz jednostek organizacyjnych takich jak wydziały (liczba publikacji wg typów, punktacji, lat). Ponadto dostępne są szczegółowe raporty w arkuszach kalkulacyjnych (zgodne z Excel) z informacjami o punktacji (MNiSW, JCR), autorstwie w języku polskim i obcych, pozycjach popularno-naukowych i popularyzatorskich. System generuje również zestawienia publikacji w Excel, które można filtrować wg wydziałów, lat, typów publikacji, autora, punktacji MNiSW oraz IF, open access, materiałów konferencyjnych, źródła, WoS, czy identyfikatora PBN.
Wyświetlanie informacji na portalu WWW Użytkownicy mają do dyspozycji informacje na temat pracowników, publikacji, struktury organizacyjnej jednostki, czasopism itp. W ramach informacji o publikacjach dostępne są m.in. linki do autorów i źródła, linki do portalu doi.org (identyfikatory DOI), infromacje o cytowaniach (z systemu altmetic.com), punktacja MNiSW oraz IF, a także informacje o WoS oraz licencji.
Zaangażowanie pracowników w proces edytorski System SINUS umożliwia wprowadzanie danych o publikacjach przez pracowników uczelni, co upraszcza proces zasilania systemu w dane. Informacje te są następnie weryfikowane przez redaktorów portalu, a w razie konieczności odpowiednio uzupełniane.
Afiliacje i apelacje Model danych systemu SINUS został tak przygotowany by można było uwzględnić zmieniające się afiliacje i apelacje pracowników, tj. dana osoba jest jednoznacznie identyfikowana przez system niezależnie od apelacji i afiliacji. Zmiany w czasie nie niwelują informacji wcześniej zapisanych.
Profil naukowca i jednostki Na profilu naukowca / pracownika znajdują się informacje o identyfikatorach PBN ID, ResearcherID, ORCID, GoogleScholar z odnośnikiem do profilu na właściwym portalu, a także informacje o publikacjach. Profil jednostki organizacyjnej zawiera publikacje jej pracowników oraz informacje podstawowe o jednostce.
Narzędzia administracyjne Pakiet narzędzi administracyjnych w systemie SINUS obejmuje import danych z formatu PBN (np. przy wstępnej inicjacji systemu), import informacji na temat pracowników i struktury organizacyjnej instytucji, zarządzanie konferencjami wraz z wykrywaniem duplikatów oraz możliwością łączenia konferencji, a także analiza duplikatów publikacji oraz moduł logowania historii zmian.
WSPARCIE PRACY REDAKTORSKIEJ Redaktorzy systemu SINUS mają do dyspozycji m.in. następujące funkcje:
Autouzupełnianie Funkcja autouzupełniania działa na poziomie całych formularzy, tzn. system jest w stanie wypełnić np. cały formularz związany z autorem na podstawie danych wprowadzonych wcześniej do systemu. Mechanizm autouzupełniania działa m.in. w zakresie autorów, konferencji oraz czasopism.
Zdefiniowany proces wprowadzania danych W systemie SINUS funkcjonuje elastyczny proces wprowadzania, modyfikacji i walidacji danych. Samo wprowadzanie danych odbywa się z wykorzystaniem kreatorów, które ułatwiają i systematyzują cały proces. Walidacja danych z kolei obejmuje weryfikację m.in. linki zewnętrzne (np. DOI), wymagane pola, wartości liczbowe, ISSN oraz ISBN.
Pełen pogląd na publikację Redaktorzy zalogowani na portalu widzą wszystkie informacje związane z publikacją lub innymi obiektami w systemie. Nawet jeśli dane pole nie jest wypełnione, jest ono wyświetlane na portalu bez wypełnionej wartości. Dzięki temu redaktorzy są w stanie łatwiej ocenić czego brakuje w opisie publikacji (co powinno zostać jeszcze uzupełnione).
Konfiguracja uprawnień Redaktorzy mogą ustalać uprawnienia do zasobów portalu na trzy sposoby. Może to być uprawnienie przydzielone do użytkownika, może być przydzielone na poziomie publicznym (każdy niezalogowany użytkownik portalu ma do informacji dostęp) lub może być przydzielone na poziomie adresu IP komputera z którego następuje wejście na stronę portalu.
Skontaktuj się z nami