Original Image
Modified Image
Zalety systemu Sinus
Nowoczesny portal WWW
System SINUS jest przygotowany zgodnie z najnowszymi trendami i technologiami internetowymi, tak by zapewnić użytkownikom udostępnianych informacji maksymalnie przyjazny i wygodny interfejs użytkownika. Podczas rozwoju portalu internetowego brane pod uwage są takie aspekty jak responsywność (dobre funkcjonowanie na urządzeniach mobilnych), WCAG 2.0 oraz projektowanie zorientowane na użytkownika.
Elastyczność
Każda instytucja ma własne, indywidualne wymagania w zakresie udostępniania dorobku naukowego. System SINUS jest tak zaprojektowany, by można było go w łatwy sposób dostosować do potrzeb, zarówno w kontekście modelu danych przechowywanych w systemie, jak i dostosowania portalu WWW do identyfikacji wizualnej instytucji lub innych wymagań.
Wygodna praca redaktorów
Redaktorzy pracując z systemem SINUS mają do dyspozycji wiele mechanizmów ułatwiających i przyzpieszających pracę. Mechanizmy walidacji danych, autouzupełniania, uprawnień, czy przeglądania pól publikacji to tylko niektóre funkcje zwiększające efektywność pracy redaktora.
Bardzo dobra widoczność w internecie
Dedykowane mechanizmy udostępniania informacji w internecie, które są wbudowane w system SINUS, dają znakomitą widoczność i wyszukiwalność zasobów w wyszukiwarkach internetowych. Dzięki tym funkcjom, użytkownicy internetu mogą w łatwy sposób odnaleźć informacje o publikacjach zamieszczonych w systemie, co zwiększa widoczność uczelni w internecie oraz promuje dorobek naukowy jej pracowników.
Kompletny dorobek naukowy
System SINUS może przechowywać różnego rodzaju informacje, zarówno o standardowych publikacjach, jak i konferencjach, czasopismach, czy seriach wydawniczych. W systemie można również wprowadzać informacje o pracownikach oraz innych typach informacji, takich jak oprogramowanie, projekty architektoniczne, czy petenty. Zakres wprowadzanych informacji ustalany jest zawsze indywidualnie.
Integracja z zewnętrznymi systemami
System SINUS nie tylko przechowuje i udostępnia w internecie informacje o dorobku naukowym pracowników. Może również współpracować z zewnętrznymi systemami informatycznymi, np. z systemem logowania na uczelni, systemami udostępniającymi punktację czasopism, czy systemami z informacjami o cytowaniach.
Raportowanie i sprawozdawczość
System SINUS posiada funkcje eksportu danych do systemu PBN, a dodatkowo pozwala na generowanie różnych raportów na poziomie instytucji lub jednostek organizacyjnych. Dostępne są również raporty w formie arkuszy kalkulacyjnych, co pozwala na prowadzenie wielokryterialnych analiz w obszarze dorobku naukowego pracowników.
Wygodne przeglądanie i wyszukiwanie
Użytkownicy portalu WWW mają do dyspozycji wiele możliwości interakcji z systemem. Przeglądanie, wyszukiwanie i wyświetlanie informacji o publikacjach oraz pracownikach to podstawowe funkcje portalu internetowego. Współdzielenie informacji znajdujących się na portalu jest również ułatwione przez zastosowanie czytelnych linków do poszczególnych zasobów portalu.
Skontaktuj się z nami