Original Image
Modified Image
Zalety systemu dArceo
Bezpieczne przechowywanie danych
dArceo oferuje możliwość przechowywania danych w kilku kopiach (tzw. repliki danych). Oznacza to, że dane zapisywane w dArceo są de facto składowane ("backupowane") na np. dwóch lub trzech niezależnych przestrzeniach dyskowych, co minimalizuje ryzyko utraty tych danych. Mechanizm jest niezależny od mechanizmów wbudowanych w same systemy składowania danych, np. macierze, usługi chmurowe, itd.
Zgodny z modelem OAIS
Rozwój systemu dArceo oraz jego funkcjonalność jest zgodna z międzynarodowym, uznanym na świecie standardem OAIS (Open Archival Information System). dArceo wykorzystuje podejście migracji danych w zakresie długoterminowej archiwizacji oraz stosuje odpowiednie pakiety archiwalne (ang. Archival Information Package - AIP) do przechowywania danych w systemie.
Ustandaryzowany pakiet archiwalny AIP
Każdy obiekt składowany w systemie dArceo jest zapisywany na systemie składowania danych w ustandaryzowany sposób w postaci tzw. pakietu archiwalnego. Pakiet ten jest efektem mechanizmów analizy danych wbudowanych w dArceo i zawiera pliki treści, metadane techniczne, opisowe oraz administracyjne. Czyli wszystkie niezbędne informacje do tego, by w przyszłości taki obiekt łatwo odczytać i zinterpretować (np. program tworzący plik, dokładny format plików treści, głębia kolorów).
Wspiera duże wolumeny danych
dArceo jest dedykowany do składowania danych archiwalnych. Dlatego też jest on przygotowany do obsługi dużych obiektów, których zajętość dyskowa liczona jest w TB. Służą do tego różnego rodzaju mechanizmy, np. adekwatny model danych każdego składowanego obiekty cyfrowego, czy asynchroniczny sposób komunikacji z systemem.
Obsługuje różne formaty danych
Obiekty cyfrowe zapisywane w systemie dArceo mogą mieć różne formaty danych. W kontekście analizy danych, wykonywanej przez system dArceo przy składowaniu obiektu, wspierane są domyślnie dokumenty tekstowe, graficzne oraz audiowizualne. Możliwe jest oczywiście rozszerzenie systemu o nowe formaty.
Wykorzystywany przez wiele instytucji
W Polsce funkcjonuje kilkanaście wdrożeń systemu dArceo, które obsługują dziesiątki instytucji i zapewniają im bezpieczne składowanie danych w ustandaryzowany sposób. Sprawdzone od lat rozwiązania cieszą się dużym powodzeniem i umożliwiają sprawne i efektywne zarządzanie zasobem długoterminowego archiwum.
Wspiera różne systemy składowania
Obiekty cyfrowe obsługiwane przez dArceo mogą być zapisywane na różnego rodzaju systemach składowania danych. Domyślnie dArceo może zapisywać dane na macierzach dyskowych, chmurowych systemach składowania danych lub systemach taśmowych. W razie konieczności możliwe jest rozszerzenie funkcjonalności systemu o wsparcie dla konkretnego systemu składowania danych.
Interoperacyjny
Oprogramowanie dArceo jest z reguły wykorzystywane w trybie usługi internetowej, np. poprzez integrację go z systemem do zarządzania procesem digitalizacji lub z systemem obsługującym bibliotekę cyfrową. Integracja odbywa się poprzez łatwe w obsłudze API systemu dArceo.
Skontaktuj się z nami