Zalety systemu dLibra
Sprawdzony przez setki instytucji
dLibra jest wdrożona w ponad 130 miejscach w Polsce. Korzysta z niej ponad 300 instytucji i firm, które tworzą i udostępniają cyfrowe zasoby. Wśród klientów są instytucje kultury i nauki, firmy, instytucje administracji publicznej, instytucje pozarządowe i wiele innych.
Spełniający wymogi i standardy WWW
Wprowadzanie danych oraz ich udostępnianie jest zgodne z wymaganiami dla profejsonalnych portali udostępniających cyfrowe zasoby. Najważniejsze wymogi spełniane przez system dLibra to WCAG 2.0 (Krajowe Ramy Interoperacyjności), responsywność portalu WWW (Responsive Web Design) oraz otwartość danych (Linked Open Data).
Szybkie wdrożenie
Podstawowa wersja systemu dLibra jest pudełkowym rozwiązaniem, tzn. po instalacji, szkoleniach i dostosowaniu kolorystycznym system jest gotowy do użytkowania. Nie są potrzebne długotrwałe procedury sporządzania wymagań i analizy koniecznych zmian.
Dostępny w trybie chmurowym
dLibra może być uruchomiona na serwerach przygotowanych przez klienta lub w ramach chmury obliczeniowej PCSS. Dane w chmurze są bezpiecznie składowane na serwerach w Polsce w PCSS, a usługa jest monitorowana przez dedykowane centrum PCSS 24h na dobę. Obsługa techniczna PCSS wykonuje aktualizacje oprogramowania i inne czynności administracyjne IT. Klient korzysta z systemu w trybie usługi w chmurze.
Szeroka paleta funkcji podstawowych
Domyślna konfiguracja systemu dLibra posiada szereg funkcji ułatwiających wprowadzanie, zarządzanie i korzystanie z zasobów cyfrowych. Opracowane we współpracy z użytkownikami funkcje odpowiadają najbardziej wymagającym potrzebom.
Możliwe dedykowane rozwiązania
Oprogramowanie dLibra może być łatwo dostosowane do indywidualnych potrzeb przechowywania i prezentacji zasobów cyfrowych. Geolokalizacja, mapy, wtyczka szyny integracyjnej, indywidualne mechanizmy prezentacji zbiorów czy inne funkcje mogą być z łatwością wprowadzone do systemu dLibra.
Kompatybilny z FBC i Europeaną
Standardowa konfiguracja systemu dLibra jest w pełni zgodna z wymaganiami Europeany oraz krajowego agregatora FBC. Używany do wymiany informacji protokół OAI-PMH oraz OAI-ORE umożliwiają również korzystanie z informacji przez inne systemy informatyczne, np. multiwyszukiwarki lub agregatory regionalne/tematyczne.
Gotowe mechanizmy integracji
dLibra posiada wbudowane mechanizmy importu i eksportu danych, które umożliwiają łatwą integrację z zewnętrznymi systemami informatycznymi. Domyślnie dostępny jest import w formatach XML, CSV, MARC21, BibTeX, Z39.50 oraz eksport w formatach RDF, RIS, BibTeX. Ponadto system dLibra udostępnia interfejs OpenSearch, pozwalający na prezentację wyników wyszukiwania w innych systemach.
Skontaktuj się z nami