136 wdrożeń

Nasze doświadczenie

Oprogramowanie z pakietu DInGO wdrażane jest w Polsce od 2002 roku. Z sukcesem udało nam się zrealizować wiele wdrożeń oraz indywidualnych zleceń zarówno na potrzeby pojedynczych podmiotów, jak i konsorcjów. Z naszych rozwiązań korzysta już kilkaset instytucji i firm w Polsce i za granicą.

Nasi klienci

Nasze rozwiązania wykorzystywane są w całej Polsce przez setki bibliotek, uczelni, muzeów, archiwów, firm oraz organizacji pozarządowych do udostępniania danych w sieci wewnętrznej lub w internecie. Przy wdrożeniu dbamy o odpowiednią konfigurację i dostosowanie naszych rozwiązań do indywidualnych potrzeb klienta. Na mapie zaprezentowano wybrane wdrożenia, które dostępne są publicznie w internecie.
Muzea Pełna integracja z systemem inwentaryzacji zabytków oraz indywidualne rozwiązania graficzne to kluczowe elementy każdego wdrożenia systemu dMuseion. Więcej
Biblioteki Sprawdzona szata graficzna oraz wypracowane przez wiele instytucji mechanizmy publikowania dokumentów w internecje to największa wartość dla użytkowników systemu dLibra oraz dLab. Więcej
Uczelnie Import danych z istniejących systemów, eksport do PBN oraz przyjazny, łatwy i atrakcyjny sposób wprowadzania i prezentowania dorobku naukowego uczelni to najważniejsze funkcje systemu SINUS. Więcej
Firmy Integracja z systemem obiegu dokumentów i indywidualna konfiguracja mechanizmu wyszukiwania oraz archiwizacji ułatwia i przyspiesza dotarcie do interesujących dokumentów w firmie przez uprawnionych pracowników. Więcej
Administracja Uporządkowana dokumentacja bieżąca oraz archiwalna wewnątrz urzędu jest jednym z ważniejszych efektów wdrożeń systemu dLibra realizowanych dla organów administracji publicznej. Więcej
Organizacje pozarządowe Atrakcyjne sposoby prezentowania zasobów cyfrowych oraz dostępne cenowo rozwiązania techniczne są ważnymi czynnikami decydującymi o wykorzystaniu systemu LoCloud przez organizacje pozarządowe. Więcej
Archiwa Profesjonalny system archiwizacji danych, zgodny ze światowymi standardami (np. OAIS) pozwala na utworzenie bezpiecznych i godnych zaufania repozytoriów cyfrowych (TRAC). Więcej
Konsorcja Uporządkowane, kontrolowane i zautomatyzowane procesy masowej digitalizacji wraz ze wsparciem współpracy konsorcyjnej to cenione funkcje użytkowników pełnego pakietu DInGO. Więcej
Jak współpracujemy Nasze doświadczenie pomaga nam w sprawnym i profesjonalnym przygotowaniu i przeprowadzeniu wdrożeń produktów z pakietu DInGO. Działając w ścisłej współpracy z klientem, w oparciu o elastyczne procesy wdrożeniowe, jesteśmy w stanie spełnić najbardziej wymagające oczekiwania.
Jak współpracujemy
FBC Informacje o publicznie dostępnych kolekcjach obiektów cyfrowych z całej Polski gromadzimy w prowadzonym przez nas portalu Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC). Portal ten, wykorzystując m.in. otwarte API systemów dLibra i dMuseion, umożliwia użytkownikom internetu przeszukiwanie zasobów cyfrowych polskich instytucji kultury i nauki w jednym miejscu. fbc.pionier.net.pl
PCSS_DZIAŁ BIBLIOTEK CYFROWYCH I PLATFORM WIEDZY Oprogramowanie z pakietu DInGO rozwijane jest przez Dział Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Poza tematyką systemów zarządzania obiektami cyfrowymi i obsługi procesu digitalizacji i archiwizacji danych nasz dział zajmuje się platformami wiedzy i cyfrową humanistyką oraz agregacją metadanych i skalowalnymi rozwiązaniami do przetwarzania dużych wolumenów danych. www.man.poznan.pl www.dl.psnc.pl
Skontaktuj się z nami