Wymagania techniczne

 

Oprogramowanie niezbędne do działania systemu dMuseion

 1. Serwer:
  • Wirtualna maszyna Javy (JRE lub JDK) firmy Oracle w wersji 1.7.
  • Relacyjna baza danych Oracle w wersji co najmniej 9.2.x lub PostgreSQL w wersji 8.x lub MySQL 5.x (w przypadku małych instalacji testowych/demonstracyjnych możliwe jest działanie bez zewnętrznego systemu bazy danych).
 2. Aplikacja Zwiedzającego:
  • Wirtualna maszyna Javy (JDK) firmy Oracle w wersji 1.7.
  • Serwer aplikacji pozwalający na uruchamianie aplikacji zgodnych ze specyfikacją Java Servlets w wersji 2.4. – zalecany Apache Tomcat w wersji 7.
 3. Aplikacja Redaktora i Administratora:
  • Wirtualna maszyna Javy (JRE) firmy Oracle w wersji co najmniej 1.7.

System operacyjny

Powyższe wymagania nie narzucają jednego konkretnego systemu operacyjnego. Oprogramowanie dMuseion może być uruchamiane na tych wszystkich systemach operacyjnych, na które dostępna jest wirtualna maszyna Javy firmy SUN Microsystems Inc. Obecnie są to: MS Windows, Solaris, Linux i Mac OS. Szczegółowe informacje dostępne są m.in. tutaj.

Dodatkowe wymagania co do systemu operacyjnego wynikają z wyboru konkretnej bazy danych wspieranych przez dMuseion, jednak i tutaj jest spora dowolność. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych producentów poszczególnych baz danych. Poza tym serwer bazy danych może być uruchomiony na innym komputerze (a więc i innym systemie operacyjnym) niż system dMuseion.

Wymagania sprzętowe

Ze względu na każdorazowe indywidualne warunki wdrożenia systemu dMuseion (planowany przyrost zasobów, liczba użytkowników, liczba redaktorów, itd.), nie jest możliwe podanie ogólnych wymagań sprzętowych dla oprogramowania dMuseion. Podstawowym wymaganiem jest płynne funkcjonowanie wymienionego powyżej oprogramowania. Aspektami, które należy uwzględnić przy analizowaniu potencjalnego obciążenia generowanego przez oprogramowanie dMuseion są przede wszystkim:

 • średnia liczba równoczesnych zwiedzających,
 • łączna liczba dostępnych zabytków,
 • średnia liczba nowych zabytków w ciągu tygodnia/dnia,
 • średni rozmiar zabytku (liczba plików, liczba bajtów).

W przypadku muzeum cyfrowego o rozmiarze do kilku tysięcy publikacji i umiarkowanej liczbie zwiedzających(kilkudziesięciu równocześnie) dobrym podejściem jest instalacja systemu dMuseion na jednym serwerze opartym o rozwiązania firm Intel czy AMD. Koszty tego typu serwerów wahają się zazwyczaj od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. W razie konieczności można dokupić kolejny serwer i przeskalować instalację oprogramowania dMuseion tak, aby działała na dwóch (czy więcej) serwerach.

Kompleksowy pakiet oprogramowania do gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych