Demo

Aby umożliwić Państwu dokładniejsze zapoznanie się z możliwościami systemu dLibra, bez konieczności jego instalacji, uruchomiliśmy specjalną testową wersję naszego oprogramowania.

Aplikacja czytelnika instalacji demo systemu dLibra dostępna jest pod adresem http://demo.dl.psnc.pl/.

Aplikacja redaktora, umożliwiająca wprowadzanie obiektów (publikacji) do testowej biblioteki cyfrowej, uruchomi się po kliknięciu na poniższy przycisk:

Uruchom aplikację redaktora i administratora

Przed rozpoczęciem korzystania z instalacji demo prosimy o zapoznanie się z dokumentacją.

Profil logowania powinien zawierać następujące dane:

Serwer: demo.dl.psnc.pl
Port: 10051
Nazwa użytkownika i hasło: w celu uzyskania unikalnej nazwy użytkownika i hasła, umożliwiających dostęp na prawach redaktora, prosimy o kontakt.

UWAGA: Aby uruchomić aplikację redaktora i administratora na komputerze powinna być zainstalowana wirtualna maszyna Javy w wersji 6 lub nowszej. Można ją pobrać klikając na poniższy przycisk:

Pobierz oprogramowanie Java

Aby podłączyć się do demo systemu dLibra Aplikacja Redaktora musi mieć możliwość utworzenia połączenia połączenia TCP na porty 10051 i 10052 do serwera dlibra.psnc.pl. Ewentualne blokady takich połączeń (np. poprzez specjalne oprogramowanie czy też urządzenia typu firewall) występujące w Państwa sieci, mogą być przyczyną problemów związanych z połączeniem się z demo systemu dLibra. W razie problemów po poradę należy udać się do administratora Państwa sieci komputerowej.

Kompleksowy pakiet oprogramowania do gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych