Wymagania techniczne

Wymagania techniczne systemu dArceo:

  • Maszyna wirtualna Java(tm) firmy Oracle (JRE), zgodna z wersją 1.7.
  • Baza danych PostgreSQL (wersja 9.0.3 lub nowsza).
  • Serwer GlassFish Open Source Edition 3.1.2.
  • Narzędzia do ekstrakcji metadanych: FFMpeg 0.9 Harmony i FITS 0.5.0.

Kompleksowy pakiet oprogramowania do gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych