Ten dokument zawiera informacje na temat wykorzystania protokołu OAI-PMH w bibliotekach cyfrowych. Opisuje on również zewnętrzne usługi związane z tym protokołem, a także sposoby promocji repozytorium OAI-PMH. Dokument przeznaczony jest dla administratorów systemu dLibra oraz osób, które poszukują informacji na temat protokołu i repozytoriów OAI-PMH.

Protokół OAI-PMH (wersja 2.0)

Protokół OAI-PMH jest protokołem służącym do selektywnego pobierania metadanych opisujących obiekty cyfrowe. Umożliwia on automatyczną wymianę informacji pomiędzy systemami gromadzącymi takie metadane, a systemami chcącymi te dane uzyskać. W opisie protokołu zdefiniowane są następujące pojęcia:

Kryteriami selektywnego pobierania zdefiniowane w protokole OAI-PMH to: przynależność elementów do zbiorów oraz data modyfikacji rekordów opisujących elementy. Komunikacja przy pomocy protokołu OAI-PMH oparta jest na schemacie żądanie-odpowiedź i bazuje na protokole HTTP. Odpowiedzi zapisane są w formacie XML. W protokole OAI-PMH zdefiniowano następujące typy żądań:

Protokół zawiera również dodatkowe elementy, takie jak możliwość kompresji przesyłanych metadanych, obsługę usuniętych elementów, podział przesyłanych danych na pakiety, etc. Pełny opis protokołu można znaleźć tutaj.

Zewnętrzne usługi i promocja repozytorium

Obecnie dostępne jest wiele zewnętrznych usług związanych z repozytoriami OAI-PMH. Usługi te pozwalają m.in. sprawdzić zgodność danego repozytorium ze specyfikacja protokołu, gromadzą statystki repozytorium czy pozwalają na przeszukiwane metadanych zebranych w repozytorium. Posiadając repozytorium zgodne z protokołem OAI-PMH warto zarejestrować je w najpopularniejszych tego typu usługach. Usługi te opisano poniżej, w zalecanej kolejności wykorzystania ich.

Eksplorator repozytoriów OAI

Usługa ta dostępna jest pod adresem http://re.cs.uct.ac.za/. Umożliwia ona:

Zalecamy wykonanie testów zgodności swojego repozytorium z protokołem OAI-PMH i dodanie go do listy predefiniowanych repozytoriów.

Oficjalny rejestr repozytoriów OAI

Rejestr ten dostępny jest pod adresem http://www.openarchives.org/Register/BrowseSites. Umożliwia on przejrzenie listy zarejestrowanych oficjalnie repozytoriów oraz dodanie swojego repozytorium do tej listy. Przed dodaniem repozytorium do rejestru, repozytorium to jest dokładnie testowane pod kątem zgodności z protokołem. Test zgodności jest bardziej szczegółowy niż test dostępny w usłudze "Eksplorator repozytoriów OAI". Rejestracja repozytorium możliwa jest pod adresem http://www.openarchives.org/data/registerasprovider.html. Powiadomienia o kolejnych etapach procedury wpisania repozytorium do rejestru przesyłane są na adres e-mail administratora podawany przez repozytorium w odpowiedzi na żądanie Identify.

Zalecamy wykonanie testów zgodności swojego repozytorium z protokołem OAI-PMH i zarejestrowanie go w rejestrze repozytoriów. Przed zarejestrowaniem swojego repozytorium sugerujemy sprawdzić, czy repozytorium to nie znajduje się już w rejestrze. Jest to możliwe, jeżeli figuruje ono na liście "friends" któregoś z zarejestrowanych repozytoriów.

Eksperymentalny rejestr repozytoriów OAI w UIUC

Rejestr ten dostępny jest pod adresem http://gita.grainger.uiuc.edu/registry/searchform.asp. Umożliwia on przejrzenie i przeszukanie listy zarejestrowanych repozytoriów oraz przejrzenie szczegółowych informacji na temat poszczególnych repozytoriów, a także zestawień i statystyk podsumowujących informacje na temat wszystkich zarejestrowanych repozytoriów. Aby dodać swoje repozytorium do rejestru należy skontaktować się z Tomem Habingiem.

Zalecamy zarejestrowanie swojego repozytorium w rejestrze UIUC. Przed zarejestrowaniem repozytorium sugerujemy sprawdzić, czy repozytorium to nie znajduje się już w rejestrze. Jest to możliwe, jeżeli figuruje ono na liście "friends" któregoś z zarejestrowanych repozytoriów lub też jest już w oficjalnym rejestrze repozytoriów OAI.

OAIster

OAIster dostępny pod adresem http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/to wyszukiwarka obiektów cyfrowych, których opisy udostępniane są przy pomocy protokołu OAI-PMH. Umożliwia ona przeszukiwanie metadanych pobieranych cyklicznie ze zgłoszonych do projektu repozytoriów.

Aby zarejestrować repozytorium w wyszukiwarce OAIster należy wykonać następujące czynności:

  1. Zarejestrować swoje repozytorium w oficjalnym rejestrze OAI.
  2. Zarejestrować swoje repozytorium w rejestrze UIUC.
  3. Skontaktować się z obsługą serwisu OAIster w celu dodania repozytorium.

Google Sitemaps

Google Sitemaps to testowa usługa firmy Google mająca m.in. na celu poprawę stopnia zaindeksowania repozytoriów cyfrowych przez wyszukiwarkę Google. W tym celu, w ramach usługi SiteMap, można zgłosić do Google swoje repozytorium OAI-PMH. Po zgłoszeniu repozytorium Google, poza standardowymi metodami indeksowania repozytorium (czyli przy użyciu robotów WWW), będzie również wykorzystywało protokół OAI-PMH do pobierania informacji o dostępnej treści. Dodatkowo Google udostępnia statystyki związane z indeksowaniem zgłoszonych repozytoriów oraz informacje na temat zapytań zadawanych przez użytkowników Google, a dotyczących tych właśnie repozytoriów.

Usługa dostępna jest pod adresem https://www.google.com/webmasters/sitemaps.

Biblioteka cyfrowa oparta na systemie dLibra jako repozytorium OAI-PMH

Od wersji 2.0.1 systemu dLibra w aplikacji czytelnika dostępny jest interfejst OAI-PMH. Interfejs ten umieszczony jest pod adresem http://adres.bilioteki.cyfrowej.pl/dlibra/oai-pmh-repository.xml, czyli na przykład http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/oai-pmh-repository.xml. Taki właśnie adres należy podawać we wszystkich opisanych powyżej systemach na pytanie o adres bazowy repozytorium OAI-PMH.

Działanie interfejsu można sprawdzić m.in. poprzez przesłanie żądania Identify. Można to wykonać dodając do podstawowego adresu repozytorium końcówkę ?verb=Identify, czyli na przykład http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/oai-pmh-repository.xml?verb=Identify.

Oprogramowanie dLibra wspiera większość z opcjonalnych rozszerzeń protokołu OAI-PMH takich jak zbiory czy obsługa usuniętych elementów. Protokół OAI-PMH jest w oprogramowaniu dLibra wykorzystywany do realizacji mechanizmu wyszukiwania rozproszonego. Mechanizm ten dostępny jest od wersji 2.2 oprogramowania.