O nas

Za rozwój oprogramowania dLibra, dMuseion, dLab oraz dArceo odpowiedzialny jest Zespół Bibliotek Cyfrowych PCSS. Naszym celem w tym zakresie jest dostarczenie kompleksowych rozwiązań dla instytucji nauki i kultury, które podejmują trud publikowania w Internecie dokumentów, dzieł sztuki czy archiwaliów w postaci cyfrowej. Nasze rozwiązania obejmują cały proces związany z publikowaniem obiektów cyfrowych w Internecie, w tym zarządzanie procesem digitalizacji, długoterminowe przechowywanie danych źródłowych, udostępnianie obiektów i zarządzanie nimi.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Kompleksowy pakiet oprogramowania do gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych