Porady dla tworzących repozytoria

W ramach dokumentacji systemu dLibra udostępniliśmy informacje dla osób planujących utworzenie repozytoriów instytucjonalnych. Zachęcamy do zapoznania się do z tymi poradami.

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Kompleksowy pakiet oprogramowania do gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych