Wdrożenia

Poniżej znajduje się lista publicznie dostępnych wdrożeń systemu dMuseion. W nawiasach podano przybliżoną datę publicznego udostępnienia stron WWW danego muzeum cyfrowego. Kliknięcie w nazwę muzeum cyfrowego spowoduje otwarcie jej strony WWW.

Uwaga! Poniższa lista zawiera tylko wdrożenia systemu dMuseion. Lista polskich bibliotek, muzeów i repozytoriów cyfrowych znajduje się na stronach Federacji Bibliotek Cyfrowych

2011

  1. Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie (od V 2011 r.)

2015

  1. Centralna Baza Judaików (od III 2015 r.)

 

Kompleksowy pakiet oprogramowania do gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych