Licencja

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe udostępnia oprogramowanie dMuseion tylko jako:

Pełne wdrożenie

Pełne wdrożenie oprogramowania dMuseion umożliwia Licencjobiorcy bezterminowe korzystanie z konkretnej udostępnionej wersji oprogramowania dMuseion bez ograniczeń funkcjonalnych wersji demo. Dodatkowo w ramach pełnego wdrożenia, w zależności od indywidualnych ustaleń, PCSS może:

  • przeprowadzić instalację i konfigurację poszczególnych komponentów oprogramowania dMuseion na komputerach licencjobiorcy,
  • przeprowadzić szkolenia z zakresu obsługi i konfiguracji oprogramowania dMuseion,
  • zapewniać pomoc techniczną z zakresu obsługi i konfiguracji oprogramowania dMuseion.

Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w sekcji Usługi.

Pełne wdrożenie oprogramowania dMuseion jest płatne. Podstawowy koszt to jednorazowy koszt licencji aktualnej wersji oprogramowania. Obecnie dla nowych użytkowników systemu dMuseion wynosi on 1 200 zł netto. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

UWAGA dla firm pośredniczących w sprzedaży oprogramowania: Jeżeli chcecie Państwo mieć w swojej ofercie oprogramowanie dMuseion lub też planujecie wziąć udział w przetargu, w którym jednym z zamawianych elementów jest to oprogramowanie, bardzo prosimy o kontakt z nami PRZED złożeniem przez Państwa oferty zawierającej licencję na nasze oprogramowanie. Zanim będziecie Państwo mogli pośredniczyć w sprzedaży naszego oprogramowania niezbędne jest ustalenie zasad współpracy między Państwem, a nami – nawet w sytuacji, gdy nie planujecie Państwo tej współpracy jako długoterminowej.

Kompleksowy pakiet oprogramowania do gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych