dMuseion: Muzea cyfrowe

dMuseiondMuseion to kompleksowe oprogramowanie do budowy muzeów cyfrowych, które pozwala na udostępnianie cyfrowych kopii zabytków dziedzictwa kulturowego w Internecie. Jest ono przeznaczone dla muzeów oraz instytucji kultury i nauki, które przede wszystkim posiadają w swoich zbiorach zabytki sztuki wizualnej.

Mechanizmy wbudowane w oprogramowanie dMuseion pozwalają na atrakcyjną prezentację bogatych wizualnie zabytków muzealnych. Najważniejsze cechy dMuseion w tym kontekście to reprezentacja zabytków w formie miniatur, wsparcie dla prezentacji zabytków 3D, wirtualne wystawy (tzw. pokazy) oraz kategoryzacja zasobów poprzez podział merytoryczny (tzw. zbiory).  Ponadto możliwość współpracy oprogramowania dMuseion z systemami inwentaryzacji zabytków ułatwia i przyspiesza prace redakcyjne związane z wprowadzaniem nowych zabytków do muzeum cyfrowego. Wbudowana zgodność z protokołem OAI-PMH pozwala na łatwe udostępnienie informacji o zbiorach cyfrowych w portalach agregujących informacje o dziedzictwie kulturowym, np. w Europeanie.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe zaangażowane jest w wiele inicjatyw związanych z udostępnianiem cyfrowych kopii obiektów dziedzictwa kulturowego. Między innymi rozwija system dLibra, który jest najpopularniejszym oprogramowaniem do budowy bibliotek cyfrowych w Polsce. Obecnie istnieje ponad 60 bibliotek cyfrowych opartych na oprogramowaniu dLibra. Biblioteki te, wykorzystując sieć PIONIER, współtworzą polską platformę rozproszonych bibliotek cyfrowych, której istotnym elementem jest Federacja Bibliotek Cyfrowych.

Federacja Bibliotek Cyfrowych
PIONIER Polski Internet Optyczny

Kompleksowy pakiet oprogramowania do gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych