Wymagania techniczne

Architektura systemu

System dLibra jest systemem wielowarstwowym, w którym możemy wyróżnić główny moduł dLibra – Serwer oraz moduły aplikacji klienckich: dLibra – Czytelnik i dLibra – Redaktor.

Moduł dLibra – Serwer jest odpowiedzialny za całościowe działanie biblioteki cyfrowej opartej o system dLibra i realizuje wszystkie wykonywane w systemie działania. Moduły aplikacji klienckich służą jako interfejsy użytkownika pozwalające na korzystanie z funkcjonalności biblioteki cyfrowej.

Modułu dLibra – Redaktor to aplikacja pozwalająca na podłączenie się uprawnionego użytkownika do modułu dLibra – Serwer i pracę z biblioteką cyfrową. W tym celu wykorzystywany jest interfejs użytkownika oparty o GUI systemu operacyjnego, na którym uruchomiony jest moduł dLibra – Redaktor. Moduł ten musi być zainstalowany na każdym komputerze, na którym ma być wykorzystywany.

Moduł dLibra – Czytelnik jest to aplikacja przeznaczona dla osób zamierzających udostępnić w Internecie zawartość gromadzoną w bibliotece cyfrowej. Moduł ten pełni rolę punktu dostępowego do zawartości serwera i umożliwia korzystanie z publikacji zgromadzonych w bibliotece za pośrednictwem interfejsu opartego o strony WWW. Zainstalowanie po stronie administratora biblioteki cyfrowej przynajmniej jednego modułu dLibra-Czytelnik pozwala na korzystanie z funkcjonalności systemu dLibra przeznaczonych dla Czytelników wszystkim użytkownikom Internetu, w stopniu adekwatnym do ustalonych uprawnień. Moduł dLibra-Czytelnik może być instalowany w kilku instancjach celem rozłożenia obciążenia w przypadku dużych instalacji.

Architektura systemu dLibra

 

Oprogramowanie niezbędne do działania systemu dLibra

 1. Serwer:
  • Wirtualna maszyna Javy w wersji 8 (JRE lub JDK), dystrybucja Oracle lub OpenJDK.
  • Relacyjna baza danych Oracle w wersji co najmniej 9.2.x lub PostgreSQL w wersji 9.x lub MySQL 5.5.x lub MariaDB 5.5.x (w przypadku małych instalacji testowych/demonstracyjnych możliwe jest działanie bez zewnętrznego systemu bazy danych).
 2. Aplikacja Czytelnika:
  • Wirtualna maszyna Javy w wersji 8 (JRE lub JDK), dystrybucja Oracle lub OpenJDK.
  • Serwer aplikacji pozwalający na uruchamianie aplikacji zgodnych ze specyfikacją Java Servlets w wersji 2.4. – zalecany Apache Tomcat w wersji 7.
 3. Aplikacja Redaktora i Administratora:
  • Wirtualna maszyna Javy (JRE) firmy Oracle w wersji co najmniej 8.
System operacyjny

Powyższe wymagania nie narzucają jednego konkretnego systemu operacyjnego. Oprogramowanie dLibra może być uruchamiane na tych wszystkich systemach operacyjnych, na które dostępna jest wirtualna maszyna Javy firmy SUN Microsystems Inc. Obecnie są to: MS Windows, Solaris, Linux i Mac OS. Szczegółowe informacje dostępne są m.in. tutaj. Oprogramowanie dLibra jest wdrożone i z powodzeniem wykorzystywane na wszystkich z wyżej wymienionych systemów operacyjnych.

Dodatkowe wymagania co do systemu operacyjnego wynikają z wyboru konkretnej bazy danych wspieranych przez dLibrę, jednak i tutaj jest spora dowolność. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych producentów poszczególnych baz danych. Poza tym serwer bazy danych może być uruchomiony na innym komputerze (a więc i innym systemie operacyjnym) niż system dLibra.

Wymagania sprzętowe

Ze względu na każdorazowe indywidualne warunki wdrożenia systemu dLibra (planowany przyrost zasobów, liczba użytkowników, liczba redaktorów, itd.), nie jest możliwe podanie ogólnych wymagań sprzętowych dla oprogramowania dLibra. Podstawowym wymaganiem jest płynne funkcjonowanie wymienionego powyżej oprogramowania. Aspektami, które należy uwzględnić przy analizowaniu potencjalnego obciążenia generowanego przez oprogramowanie dLibra są przede wszystkim:

 • średnia liczba równoczesnych czytelników,
 • łączna liczba dostępnych publikacji,
 • średnia liczba nowych publikacji w ciągu tygodnia/dnia (ze szczególnym uwzględnieniem publikacji pełnotekstowych),
 • średni rozmiar publikacji (liczba plików, liczba bajtów).

W przypadku biblioteki cyfrowej o rozmiarze do kilku tysięcy publikacji i umiarkowanej liczbie czytelników (kilkudziesięciu równocześnie) dobrym podejściem jest instalacja systemu dLibra na jednym serwerze opartym o rozwiązania firm Intel czy AMD. Koszty tego typu serwerów wahają się zazwyczaj od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. W razie konieczności można dokupić kolejny serwer i przeskalować instalację oprogramowania dLibra tak, aby działała na dwóch (czy więcej) serwerach. Więcej informacji na temat skalowania systemu dLibra dostępnych jest tutaj. Przykładowe konfiguracje wykorzystywane w działających instalacjach dLibry opisane są tutaj.

Kompleksowy pakiet oprogramowania do gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych