dLibra: Biblioteki cyfrowe

dLibradLibra to dedykowany system do budowy bibliotek cyfrowych, który ukierunkowany jest na udostępnianie dokumentów pochodzących z bibliotek (akademickich i publicznych), instytucji pozarządowych, fundacji, jednostek publicznych, firm komercyjnych, a także zbiorów prywatnych. Jego szerokie zastosowanie potwierdzone jest wieloletnią obecnością na arenie krajowej oraz międzynarodowej zarówno w formie szeregu wdrożeń, jak i publikacji naukowych i prasowych.

System dLibra posiada szereg funkcji i charakterystyk, włączając w to:

  • możliwość przechowywania obiektów cyfrowych w dowolnym formacie, np. PDF, DjVu, MP3, FLV, JPG,
  • dedykowane narzędzia wspomagające importowanie danych z zewnętrznych systemów informatycznych (np. MARC, XML, BibTeX, Z39.50, RDF),
  • zaawansowane możliwości zarządzania przechowywaną treścią oraz metadanymi,
  • bezpieczne i elastyczne mechanizmy uwierzytelniania (LDAP, SSO, dedykowane rozwiązania),
  • rozbudowany mechanizm uprawnień, pozwalający na elastyczne przypisywanie obowiązków poszczególnym pracownikom,
  • wsparcie dla budowania rozbudowanych bibliotek cyfrowych (np. regionalnych), zrzeszających setki instytucji,
  • skalowalność portalu wraz z rozbudową i przyrostem użytkowników i/lub obiektów cyfrowych,
  • interoperacyjność poprzez wymianę informacji z wykorzystaniem powszechnie uznanych standardów i formatów (OAI-PMH, OAI-ORE, RDF, OpenSearch, RIS).

Tak szerokie spektrum funkcji i możliwości jest efektem wieloletniej współpracy środowiska użytkowników (przede wszystkim bibliotekarskiego) oraz przedstawicieli Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS). W efekcie tej współpracy powstaje nie tylko solidne i wartościowe oprogramowanie dla bibliotek cyfrowych, ale również społeczność użytkowników spotykająca się na corocznych konferencjach i warsztatach współorganizowanych przez PCSS.

Warto podkreślić, że dLibra to pierwszy polski system do budowy bibliotek cyfrowych, rozwijany przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) już od 1999 roku. dLibra jest szeroko wykorzystywana przez różne instytucje do udostępniania cyfrowych postaci gromadzonych przez nie zbiorów. Instytucje te, wykorzystując sieć PIONIER, współtworzą polską platformę rozproszonych bibliotek cyfrowych, której istotnym elementem jest Federacja Bibliotek Cyfrowych.

Federacja Bibliotek Cyfrowych

PIONIER Polski Internet Optyczny

Kompleksowy pakiet oprogramowania do gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych