Wymagania techniczne

Oprogramowanie niezbędne do działania systemu dLab

 1. Serwer:
  • Wirtualna maszyna Javy (JRE lub JDK) firmy Oracle w wersji 1.7.
  • Relacyjna baza danych Oracle w wersji co najmniej 9.2.x lub PostgreSQL w wersji 8.x lub MySQL 5.x (w przypadku małych instalacji testowych/demonstracyjnych możliwe jest działanie bez zewnętrznego systemu bazy danych).
 2. Aplikacja WWW:
  • Wirtualna maszyna Javy (JDK) firmy Oracle w wersji 1.7.
  • Serwer aplikacji pozwalający na uruchamianie aplikacji zgodnych ze specyfikacją Java Servlets w wersji 2.4. – zalecany Apache Tomcat w wersji 7.
 3. Aplikacja Administratora:
  • Wirtualna maszyna Javy (JRE) firmy Oracle w wersji co najmniej 1.7.
 4. Przeglądarka stron WWW (użytkownicy dLab)
  • Wtyczka Adobe Flash Player w wersji co najmniej 11.
System operacyjny

Powyższe wymagania nie narzucają jednego konkretnego systemu operacyjnego. Oprogramowanie dLab może być uruchamiane na tych wszystkich systemach operacyjnych, na które dostępna jest wirtualna maszyna Javy firmy Oracle. Obecnie są to: MS Windows, Solaris, Linux i Mac OS. Szczegółowe informacje dostępne są m.in. tutaj.

Dodatkowe wymagania co do systemu operacyjnego wynikają z wyboru konkretnej bazy danych wspieranych przez dLab, jednak i tutaj jest spora dowolność. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych producentów poszczególnych baz danych. Poza tym serwer bazy danych może być uruchomiony na innym komputerze (a więc i innym systemie operacyjnym) niż system dLab.

Wymagania sprzętowe

Ze względu na złożoność procesu digitalizacji nie jest możliwe podanie ogólnych wymagań sprzętowych dla oprogramowania dLab. Podstawowym wymaganiem jest płynne funkcjonowanie oprogramowania. Aspektami, które należy uwzględnić przy analizowaniu potencjalnego obciążenia generowanego przez oprogramowanie dLab są przede wszystkim:

 • średnia liczba równoczesnych użytkowników,
 • średnia łączna liczba bieżących zadań w systemie,
 • średnia liczba nowych zadań w ciągu tygodnia/dnia,
 • średni rozmiar plików na zadanie (liczba plików, liczba bajtów).

Kompleksowy pakiet oprogramowania do gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych