dLab: Zarządzanie procesem digitalizacji

dLabdLab to wydajny, elastyczny oraz rozszerzalny system do zarządzania procesem digitalizacji, który ułatwia organizację prac związanych z digitalizacją, wspomaga użytkowników w wykonywaniu przydzielonych czynności oraz umożliwia monitorowanie przebiegu prac z wykorzystaniem systemu raportowania. dLab może także komunikować się z zewnętrznymi narzędziami w celu wykonywania specyficznych czynności, takich jak rozpoznawanie tekstu (OCR), konwersja danych źródłowych do wersji prezentacyjnej, wprowadzanie wersji prezentacyjnej do systemu biblioteki cyfrowej oraz archiwizacja w systemie długoterminowego przechowywania danych źródłowych.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem przykładowego wdrożenia systemu dLab w ramach kompleksowego wdrożenia narzędzi do digitalizacji, archiwizowania oraz udostępniania online obiektów dziedzictwa kulturowego.

Kompleksowy pakiet oprogramowania do gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych